Start
Om Eva
Psykopraktor®
Aktuellt
Behandlingar
Priser
Kontakt

 

 

   

 

 

 

 

 

BEHANDLINGAR

 

 

 PAP - Psykologisk AkuPraktik®

 Craniosacral Terapi

 NEP - NeuroEnergetisk Psykologi

 Mental Kinesiologi

 Klassisk massage

 Mindfulness

 Healing

 Mediumskap

Innan vi börjar behandlingen, ställer jag några frågor om ditt nu-

varande mående. Det ger både dig och mig en chans att jobba mot

ett gemensamt mål. Jag vill möta dig där du är i din utveckling.

 

Naturligtvis har jag tystnadsplikt.

 

 

Innehar F-skattsedel. Patientförsäkring via

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

 

 

 

 

PAP - Psykologisk AkuPraktik®

 

PAP är en både enkel och djupgående behandling för att arbeta med personlig förändring, livsmål, stress-hantering, fobier, missbruk, oro, ångest, nedstämdhet, muskelspänningar, nervositet, stress, emotionella trauma, sömnbesvär, psykosomatiska spänningar och smärtor i kroppen och som ett starkt redskap för personlig förändring och nya livsmål.

 

Under behandlingen används 27 olika akupunkturpunkter och några andra behandlingstekniker för att påverka nerv- och energisystemet. Jag jobbar med lätta knackningar med fingrarna ”Tapping”.

 

Energipsykologi hjälper dej att prioritera i livet - att hitta det du vill sluta med och se vad du vill ha istället. De flesta märker skillnad efter en behandling. En teknik som du enkelt kan lära dej att använda hemma som egenvård, "minipap".

 

EFT, TFT, TTT är andra tekniker inom energipsykologin, som jag kan erbjuda.

 

Läs mer om energipsykologi på www.energispykologi.se och www.pap.nu.

 

 

 

 

CRANIOSACRAL TERAPI

 

En avslappnande behandling och en mjuk väg från trauma och smärta.

 

Detta är en behandling som påverkar den craniosacrala* flödet i kroppen.

 

CranioSacral Terapi är en metod som varligt behandlar huvudets olika ben i förhållande till ryggraden och bäckenet, vilket hjälper kroppen att komma i balans så att den kan självkorrigera sig och läka. Små felställningar påverkar hela kroppen.

 

Behandlingen upplevs ofta som väldigt avslappnande men kan också påverka kroppen att släppa fram minnen som behöver bearbetas för att läkas. Då är behandlingen inte lika avslappnande, men nödvändig för ett ökat välmående.

 

*Det craniosacrala systemet är ett ledningssystem och det både påverkar och påverkas av andra system i kroppen. Bland dessa kan nämnas det endokrina systemet, nervsystemet, hjärt- och kärlsystemet samt de inre organen. Tack vare dessa kopplingar kan listan på vilka symtom och sjukdomstillstånd som kan påverkas med CranioSacral terapi göras mycket lång.

 

Jag rekommenderar vila efter behandlingen.

 

Läs mer om CranioSacral terapi här » 

 

 

 

NEP - NeuroEnergetisk Psykologi

 

Känslor är kemi som lagras i kroppen. Kropp och känslor har ett nära samband. NEP- behandling frigör minnen, mönster, värk och trauman som hindrar oss i vår utveckling.

 

Behandlingen innebär både samtal och fysisk beröring. Jag kan be dig beskriva hur du upplever ditt besvär, din smärta eller liknande för att medvetandegöra för kroppen hur din upplevelse är.

 

Jag behandlar genom en neuromotorisk sensorisk beröring, som är ett slags tryck på områden på kroppen där grupper av nerver löper samman, så kallade nervplexa, eller ganglions. Genom att jag samtidigt håller en muskel (sk vasomotorisk stimulering), sker en balansering mellan framför allt den sympatiska och den parasympatiska delen i det autonoma nerv-

systemet, vilket stimulerar läkningen i kroppen. Behandligen upplevs väldigt olika beroende på vad du vill förändra och vad

din kropp behöver hjälp med.

 

Jag rekommenderar vila efter behandlingen.

 

 

 

Mental Kinesiologi

 

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan

persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Manuell muskeltestning.

 

Jag kan genom muskeltestning finna spänningar och stress i

kroppen. Sedan behandlar jag med olika stressreducerade

behandlingar av nervsystemet.

 

Med mental Kinesiologi kan jag också jobba med målaktivering. Förändring i din framtid.

 

Grunden för hela Kinesiologin är manuell muskeltestning som

utvecklades av amerikanska läkare och fysioterapeuter från 1930-

talet och framåt.

 

 

 

            Psykologisk Reversering

            (Psykologiskt omsvängd)

               
"Människor som genomgått ett stort trauma

                eller haft ett långvarigt kroniskt problem

                under lång tid har ofta blivit så fixerade vid

                sitt problem att sjukdomen eller den mentala

                ohälsan får all uppmärksamhetl Tanken att

                bli frisk får ingen energi längre. Kroppen

                försvarar sig mot upprepad stress genom

                att bygga upp ett starkt försvar."

 

                Text © Mac Pompeius Wolontis

 

.

 

 

Klassisk Massage

 

Jag ger en kraftfull massage eller en mer avslappnande om det är det du behöver.

 

Jag är Diplomerad massör från Axelssons i Stockholm -95.

 

Klassisk massage påskyndar läkning och återhämtningsprocesser. Begränsar ärrbildning och bindvävstillväxt i muskulära

skador samt ger en ökad muskulär avslappning och elasticitet. Med ökad cirkulation i blod och lymfkärl och ökad vätske-

utsöndring, dräneras kroppsvävnader från slagg och restprodukter.

 

Vidare stimuleras frisättningen av hormonet Oxytocin, vilket har en konstaterat stressreducerande effekt på centrala nerv-

systemet. Den klassiska massagen är allmänt smärtlindrande, lugnande och antas höja prestations och koncentrations-

nivåerna.

 

Jag har jobbat med massage bland barn, ungdomar och vuxna med och utan funktionsnedsättning, vilket har varit väldigt värdefullt och utvecklande för mej.

 

 

 

Mediumskap

 

Privat sittning 30 min

 

När jag jobbar med Mediumskap är jag endast en neutral kanal mellan "andra sidan" och dig. Jag kan inte styra vad som

sägs eller vem som vill lämna budskap till dig.


Vill påminna dig om att det är lika viktigt för oss båda att släppa kontrollen och låta bli att försöka styra.

 

 

 

Healing

 

Healing ersätter inte läkarvård men fungerar som ett fint komplement. Kan varmt rekommendera healing för avslappning.

 

Du ligger bekvämt på en behandlingsbänk och får din healing där det är menat. Jag styr inte vad du behöver utan lämnar det

till andevärlden. Personligen har jag fått jobba på att släppa den kontrollen. Med tiden har jag blivit överbevisad så många

gånger, så nu lutar jag mig tryggt på att det som kommer till mig och mina klienter är helt rätt.

 

Välkommen att boka en tid!

 

 

 

Mindfulness

 

Mindfulness - enskilt (60 min)

Vi samtalar om din nuvarande situation. Jag guidar dig i olika meditationer. Vi gör en gemensam planering för din mindfulnessträning.

 

Mindfulness i Grupp (90 min)

Jag berör olika teman som kopplas till Mindfulness för att ni ska få en större förståelse för vad mindfulness är och hur ni använder det ier vardag. Jag guidar er i meditationer/mindfulnessövningar.Vi utövar mindful yoga tillsammans för att medvetetgöra hur kroppen mår.

 

Ett fantastiskt verktyg i dagens stressade samhälle.

När du deltar i grupp följer du ett webbaserat program som du har stort stöd av under pågående kurs. Programmet kan du fortsätta använda efter avslutad kurs.

 

 

 

 

 

 

 

UPP

 

Sidan är gjord av Jenny Isberg